Nieuw Menu

Elke pagina op de website hoort onder een menu thuis.

Een menu is de knop aan de bovenkant, zijkant of onderkant van het scherm.

Waar een menu getoond kan worden binnen de site is te bepalen met de CMS Instellingen.


De blauwe knop Menu's opent het overzicht van alle menu's.

Met de grijze knop kan een nieuw menu aangemaakt worden.

Kies een naam voor het menu. Spaties en andere karakters die niet geldig zijn binnen een website-adres (url) worden vervangen door streepjes. De versie van de menunaam met streepjes wordt getoond in het vak Naam in url en is read-only.

De SortOrder is de volgorde waarin de menu's getoond worden. 

Met de kezue Zichtbaar? wordt het menu wel of niet getoond.