De bedrijfswebsite van 1Bits verzamelt op geen enkele wijze persoonliijke data.